free drag and drop web creator software download

AVOM

Doelstellingen van AVOM Nederland


Het bevorderen van de kameraadschap van de leden van de vereniging en het behartigen van de belangen van hen die als militair de Koninklijke Marine dienen en gediend hebben, in het bijzonder de leden van de vereniging.

Het onderhouden van goede contacten en betrekkingen met de Koninklijke Marine.

Het mede hooghouden van de eer en de tradities van de Koninklijke Marine.

Het in herinnering houden en eren van hen die gesneuveld of overleden zijn in dienst van het vaderland en in bijzonder hen die in dienst van de Koninklijke Marrine zijn gevallen.

In gevallen van materiële of inmateriële noden of andere belangen van leden of nabestaanden van leden zal de AVOM een adviserende en/of doorverwijzende functie hebben, in eerste aanleg naar de reeds bestaande instanties binnen de Koninklijke Marine.

Het houden van vergaderingen, bijeenkomsten, excursies, reünies e.d. Het uitgeven van een verenigingsorgaan en andere geschriften, zoals VastWerken en flyers.

Het onderhouden van goede contacten met overheidsinstellingen en andere instanties.

Het behulpzaam zijn bij het herstellen van contacten tussen oud-collega's van
de Koninklijke Marine.