top bootstrap website development software downloadActiviteitenAgenda 2018

4 mei Kranslegging Dodenherdenking Oosterbegraafplaats 09:30
Nationale Doden herdenking op de Dam in Amsterdam
23 mei 25 jarige Jubileum vaartocht Afdeling Amsterdam.
16 juni Amsterdamse Veteranendag
30 juni Nationale Veteranendag Malieveld in den Haag
12 juli Viert de Kon. Marine haar 530 jarige bestaan
Veteranendag Kon. Marine in den Helder.
14 augustus Indië Herdenking in Amstelveen in Broersepark 17:30
15 augustus Nationale Indië Herdenking in Den Haag
12 september Veteranendag Kon. Luchtmacht in Eindhoven
19 september AVOM Landelijke Reünie in Bronbeek
5 oktober Veteranendag Kon. Marechaussee
16november Eindejaarfeest AVOM Afd. Amsterdam MOK Hilversum

Betalingen t.b.v.evenementen kunnen worden voldaan op:

ING: NL28 INGB 000 3063358

t.n.v . AVOM – afdeling Amsterdam e.o.
onder vermelding van het evenement


 


Voor alle bezoekers van ons Veteranencafé;
 
Let op !
 
Bus 22 die normaal stopte voor het Victoria Hotel Stop daar (tijdelijk) NIET MEER.
 
Bus 22 (net als 18) stopt nu op het busstation boven aan de achterkant van het CS ! (kant aan het IJ)
 
Stopt wel gewoon nog op halte Kattenburgerplein.
 
Tot maandag,