free bootstrap web site maker softwareActiviteitenAgenda 2018

19  september AVOM Landelijke Reünie in Bronbeek
5   oktober Veteranendag Kon. Marechaussee
28 november Eindejaarfeest AVOM Afd. Amsterdam en omstreken

Het bestuur nodigt AVOM-leden met partner uit voor een gezellig EINDEJAARSFEEST

Met ENTERTAINMENT en “BLAUWE HAP”
Op woensdag 28 november 2018, vanaf 14.00 uur
In het Marine Etablissement Amsterdam.
Kattenburgerstraat 7, 1018 JA Amsterdam
Locatie ECA gebouw 030/83A
Kosten per persoon € 15,-
Uw betaling is uw deelname.
Gaarne aanmelden vóór 14 november i.v.m. catering

Bar open van 14.00 tot 19.00 uur
“Dranken zijn voor eigen rekening”.

Informatie :

Willem van Opbergen. telnr. 0610321272
Email: w.v.opbergen@quicknet.nl

Dit is nog steeds militair terrein, dus vergeet uw legitimatie niet!
Met openbaar vervoer komt u hier met bus 22 of 48 vanaf het centraal station.
Als u met de auto komt, wilt u dan bij aanmelding uw kenteken vermelden?

Het bestuur wenst u een gezellig feest toe.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AANMELDING voor het EINDEJAARSFEEST:
Naam: aantal personen:
Adres: postcode en woonplaats:
Ik ben veteraan/postactief/…..……………… 1
(eventueel) KENTEKEN AUTO:
Betaling: € 15,- overmaken op:
bankrekening NL 28 INGB 0003063358
t.n.v. Penm. Afd. AVOM Amsterdam e.o. met vermelding
EINDEJAARSFEEST
Graag betalen vóór 14 november 2018.

1 Doorhalen wat niet van toepassing is. Dit is van belang voor de subsidie.